Als een mysterie staat hij daar,
starend over het berglandschap van de geschiedenis
naar het licht van Gods nu al zo nabije toekomst.
Profetisch is zijn gestalte.
Markant.
Niemand die aan hem voorbijziet.
Zo geeft hij richting aan de tijd.
Verenigt zijn gestalte de kunstenaars,
de dichters en grote schrijvers
die het licht van gene zijde opvangen en doorgeven?
Is hij een nieuw gevormde gestalte, opgestaan van zijn sterfbed
– is hij soms de kerk, die eindelijk profetisch staat, overziet en verwacht?!?
In zijn hand is een staf, de staf Gods,
en als eens Mozes gaat hij uit om Gods tekenen voor Farao te doen,
want opnieuw is er een groot volk, zijn er vele, vele volkeren,
die moeten worden uitgeleid,
met een sterke hand,
moeten worden bevrijd
met een uitgestrekte arm,
Gods toekomst tegemoet!
Zo kijkt deze site.